Balat Gezilecek Yerler

Balat Gezilecek Yerler

Rengârenk evleri ve taş döşeli dar sokakları ile son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri Balat. Eskiden mütevazı bir bölge idi.Sosyal medyanında etkisi ile Popüler kafeler ve modern galeriler, mahallenin eski tarz bakkalları ile aynı sokakları paylaşır oldu.

Ekümenik Rum Patrikhanesi bazilikası, sinagoglar ve Bizans kiliseleri gibi yapılar; Yahudi, Rum ve Ermeni topluluklarına ev sahipliği yapan bölgenin kozmopolit tarihini yansıtır. 

Balat Sokakları (fatih.gov.tr)

Balatın Toplum Yapısı

İstanbul tarihinde Balat’ın özel önemi, İspanya‘dan gelen Yahudilerin buraya yerleştirilmesi ve yakın zamanlara kadar buranın başlıca Yahudi mahallesi olarak varlığını sürdürmesidir. Ayrıca Yahudilerin Balat çevresine yerleşmeleri Gürcistan Yahudilerini de bu bölgeye çekmiştir. İspanya’da Engizisyon‘dan kaçan Sefardim kolundan Yahudiler II. Bayezid‘in davetiyle İstanbul’a gelmişlerdi. 15. yüzyıldan itibaren İstanbul’un Musevi toplumu Balat’ta ve Haliç’in karşısında Hasköy‘de oturmuştur

Önemli Görülmesi Gereken Yapıları

Fener Rum Erkek Lisesi

 Rumların İstanbul’da açtıkları en eski eğitim kurumu olan okul, Bizans döneminde de Patrikhane Akademisi işlevi görmüş